+380673870816 +380673870816

У Рівному шукають претендентів на здобуття міської мистецької премії імені Георгія Косміаді

Фото пресслужби міськради Рівного

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує прийом пропозицій щодо претендентів на здобуття міської мистецької премії імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва.

Пропозиції приймаються до 16 березня 2022 року відповідно до Положення  про міську мистецьку премію імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва. Повідомляє пресслужба міськради Рівного.

Положення про міську мистецьку премію імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва

1. Міська мистецька премія імені Георгія Косміаді (надалі – Премія) є найвищою в місті відзнакою митців образотворчого мистецтва. Премія присуджується до дня народження Георгія Петровича Косміаді (24 березня), починаючи з 2013 року, у розмірі 35 (тридцять п’ять) тисяч гривень. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді Премії, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України».

2. Премія присуджується в галузі образотворчого мистецтва (живопис, скульптура, графіка, декоративне мистецтво).

3. Премія присуджується за видатні твори, що відзначаються високим професіоналізмом, глибоким розкриттям змісту  та образів, якістю та майстерністю виконання.

4. Премія  присуджується за твори, виконані в останні три роки. Творчий доробок претендентів має бути оприлюднений на виставках протягом останніх трьох років, але не пізніше як за три місяці до їх висунення на здобуття Премії, мати позитивні відгуки у засобах масової інформації, рецензії у мистецтвознавчій літературі.  Щороку присвоюється лише одна Премія.

5. Премією нагороджуються митці, що народилися, проживають або тривалий час працювали в м. Рівному. Премія присуджується митцю один раз за життя.

6. Пропозиції щодо претендентів  на здобуття Премії подаються  органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, творчими спілками, культурно-мистецькими закладами, науковими та навчальними закладами, громадськими організаціями, самовисуванням.

7. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подають до управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради (м. Рівне, вул. Кавказька, 15, тел.(0362) 62-07-83) до 16 березня щороку.

8. На здобуття Премії подаються такі документи:

-    клопотання про присудження Премії;

-  матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента: репродукції творів (циклу творів)  у вигляді фотографій, слайдів, відеозаписів, компакт-дисків, друкованої продукції;

-    ксерокопії відгуків в засобах масової інформації та мистецьких виданнях;

-   характеристика та фото претендента;

- копія паспорта та ідентифікаційний номер претендента, а в разі, коли претендентом є колектив, – копія паспорта його керівника.

9. Днем висування претендента на здобуття Премії вважається день реєстрації в управлінні культури і туризму документів, зазначених у пункті 8 цього Положення.

10. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, визначення та нагородження претендентів,  утворюється Комітет із присудження міської Премії імені Георгія Косміаді у складі 14 осіб, у тому числі відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

11. Члени Комітету, в разі розгляду їх як претендентів на здобуття Премії, не мають права голосу.

12. Комітет проводить розгляд, обговорення та оцінку творів на здобуття Премії у два конкурсні тури:

перший тур – розгляд папок (матеріалів) претендентів та допущення до другого туру конкурсу( шляхом таємного голосування);

другий тур – підсумкове обговорення та прийняття рішення під час  виставки творів претендентів (шляхом таємного голосування).

Претендент на здобуття Премії може бути визначений у першому конкурсному турі, у разі якщо шляхом таємного голосування за нього проголосувала більшість від присутніх членів комітету.

13. Виплата Премії здійснюється відповідно до розпорядження міського голови на підставі рішення Комітету та виплачується за рахунок коштів, передбачених управлінню культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради.

14. Комітет діє на громадських засадах.

15. Комітет очолює голова – заступник міського голови з гуманітарних питань.

16. Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови.

17. Основною формою роботи Комітету є засідання.

18. Засідання комітету веде голова або за його дорученням заступник голови  Комітету.

19. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

20. Рішення Комітету про присудження Премії приймається таємним  голосуванням присутніх членів Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос головуючого на засіданні Комітету є ухвальним.

21. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі прийом та підготовку документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.

22. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреатів премії імені Григорія Косміаді, вручається диплом, нагрудний знак  та грошова винагорода.

23. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, нагрудний знак, а грошова винагорода ділиться між ними порівну; якщо творчому колективу – колектив отримує диплом та грошову винагороду, а кожен член колективу – нагрудний знак.

24. Диплом та нагрудний знак лауреатам Премії вручається в урочистій обстановці міським головою міста Рівного або за його дорученням заступником міського голови з гуманітарних питань.

25. Управління культури і туризму спільно з лауреатами Премії організовують  виставку творів лауреатів Премії щорічно на День міста Рівного.

26. Премія може бути присвоєна посмертно. У цьому випадку диплом, нагрудний знак  та грошова винагорода вручаються членам родини.

Схожі статті