+380673870816 +380673870816

Схвалено програму другого Всеукраїнського перепису населення

Відбулось спільне засідання Президії Національної академії наук та Колегії Державної служби статистики, на якому було розглянуто проект програми другого Всеукраїнського перепису населення. Про це повідомила прес-служба Державної служби статистики.
    У ході обговорення наголошувалось, що на сьогодні переписи населення є безальтернативним і найбільш повним (а за деякими показниками єдиним) джерелом інформації про населення. За встановленою Організацією Об’єднаних Націй практикою, переписи населення у переважній більшості країн світу проводяться раз на десять років. Генеральною асамблеєю ООН у 2005 році була прийнята резолюція щодо проведення наступного раунду переписів населення у 2006-2014 роках. 
    Значимість перепису насамперед визначається тим, що уточнюється чисельність і якісний склад населення, а також його розміщення на території країни. При цьому надзвичайно важливою є роль перепису для отримання повної й точної інформації про демографічні та соціально-економічні характеристики населення, необхідної для управління усіма сферами життєдіяльності суспільства, формування державної стратегії розвитку країни, побудови демографічних прогнозів тощо. Дані, отримані у ході проведення перепису населення, є базою для планування розвитку та фінансування соціальної сфери й інфраструктури, для цілей бюджетної політики як на національному, так регіональному рівні.
    Програма перепису, що розглядалась, сформована згідно зі ст. 5 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", а також відповідними міжнародними рекомендаціями і передбачає отримання інформації про склад та родинні стосунки членів домогосподарства, стать, вік опитуваних, дату й місце їх народження, сімейний стан, етнічні та мовні ознаки, громадянство, освітній рівень, джерела засобів існування, зайнятість, міграційну активність, житлові умови населення. 
    За результатами обговорення програма другого Всеукраїнського перепису населення була схвалена одноголосно. Крім того, було розглянуто та схвалено проект Методики вимірювання регіонального людського розвитку (РЛР), розробленої Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ спільно з фахівцями Держстату. Результати розрахунків показників РЛР передбачається використовувати для моніторингу стану та тенденцій регіонального розвитку, обґрунтування регіональної соціально-економічної політики.

Схожі статті