+380673870816 +380673870816

Світ математики поповнився новими доробками

Світ математики поповнився новими доробками. У Національному університеті "Острозька академія" науковій громадськості представили третє перевидання підручника Ядвіги Пасічник "Математика для економістів" та навчальний посібник Мар’яна Сявавки "Математика прихованих можливостей".  

Студенти-економісти полегшено зітхнули. Тепер конспектувати доведеться набагато менше, а складна дисципліна "математика" стане доступнішою. Наковці Острозької академії видали аж два підручники з математики під грифом Міністерства освіти і науки України.

Для професора, викладача Ядвіги Пасічник - це вже третє доповнене перевидання посібника "Математика для економістів". Його сторінки вміщують як теоретичний матеріал з основних розділів вищої математики, так і зразки розв’язування вправ, відповідно до Болонської системи. А ілюстрації закріплюють зміст математичних понять.

Ядвіга Пасічник, автор підручника "Математика для економістів":

- У мене виникла ідея зробити цей підручник таким, щоб студенти мали можливість не тільки вивчати теорію. Я намагалася її розкрити так, щоб був і принцип доступності, наочності, послідовності, тобто всі ті дидактичні принципи, які здатні забезпечити високий рівень знань. 

Задум створити такий підручник для студентства, зародився в автора під час створення економічного факультету на базі Острозької академії у далекому 1994 році. Поступово, довжелезні писані від руки конспекти перетворилися у навчальний підручник. За допомогою якого вивчилося не одне покоління економістів.

Наталія Данилюк, викладач кафедри економічної теорії НаУ "Острозька академія":


- Так, як я навчаю наступні покоління економістів, можу сказати, що підручник дає ту основну базу, той теоретичний матеріал, який потрібен майбутньому економісту. Який не може жити без математики як в науковому житті, так і у виробничій діяльності.

Задоволені і теперішні студенти Острозької академії.

Наталія Богдан, студентка економічного факультету НаУ "Острозька академія":

- Підручник пані Ядвіги є змістовним. Там багато прикладів і теоретичної бази для того, щоб повністю освоїти цей курс.

Ґрунтовні дослідження теорії нечітких множин стали доступними для студентів-економістів завдяки книжці, на жаль, вже покійного Мар’яна Сявавки. Один місяць не дожив автор до свого сімдесятиріччя та презентації наукового доробку. Це за нього зробили колеги. У підручнику "Математика прихованих можливостей" професор розглянув основні методи роботи із неповною інформацією, зі знаннями насамперед нечіткими. Він подав розв’язок складних задач зі сфери бізнесу, управління та діагностики.

Віталій Ковальчук, викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці НаУ "Острозька академія":

- Це мав бути підсумок всього його наукового життя. Ті проблеми, які викладені у підручнику, вони стають актуальними лише зараз. Це означає, що він був дуже далекоглядною людиною. І тільки зараз починають говорити про проблеми, які вже викладено та досліджено у книжці.

Рівненські, львівські та столичні вищі навчальні заклади, які готують кваліфіковані кадри економістів, зацікавилися науковими новинками. То ж світ багатогалузевої складної науки математики, тепер для студентів став доступнішим та ближчим.

Схожі статті