+380673870816 +380673870816

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ПП "ТРК СФЕРА-ТВ"

 

РЕДАКЦІЙНИЙ  СТАТУТ 

ТРК СФЕРА-ТВ 

 

                              1. ПРІОРИТЕТИ І ЦІННОСТІ

1.1. ТРК Сфера-ТВ сповідує демократичні цінності.

1.2. Вважає своїм пріоритетом захист прав людини, передбачених Конституцією України.

1.3. У питаннях, які є суперечливими, керується пріоритетом свободи слова та прав людини.

1.4. Керується стандартами новинної журналістики у висвітленні політичних,культурних, релігійних, соціальних, міжнародних та інших конфліктних чи конкурентних ситуацій.

1.5. Не приховує від громадян інформацію про ті чи інші порушення законодавства з боку представників всіх гілок влади та місцевого самоврядування.

 

                          2. ЗАВДАННЯ ТРК СФЕРА-ТВ

2.1. Позиціонує себе телеканалом, який характеризується: широким тематичним діапазоном, наявністю репортажів та журналістських розслідувань, дотриманням високих журналістських стандартів, безперервною звіркою на відповідність етичним засадам кожного працівника телекомпанії.

2.2.Поважає інтелектуальний рівень телеглядачів, уникає навмисного спрощення, узагальнень, моралізаторства.

2.3.Постійно працює над поліпшенням якості в/матеріалів, нарощує кадровий потенціал, збільшує матеріальну базу.

 

                         3. ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ

3.1. Будь-яка інформація повинна відповідати таким стандартам новинної журналістики, як оперативність, точність, достовірність, збалансованість, відокремлення фактів від коментарів та оцінок, повнота, чіткість висловлювання, яка покликана запобігти подвійному розумінню побаченого і затемненню сенсу (чіткість передбачає виклад розмовною мовою, просту побудову речень, уникаючи спеціальної термінології, надмірної образності).

3.2. Коментар має подаватися окремо від фактів.

3.3. Факти повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Будь-які висловлювання повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту.

3.4. Журналісти докладають максимум зусиль для перевірки кожної інформації. Кожний співробітник телеканалу може бути цілком незалежним додатковим "контролером точності" і докласти власної ініціативи до уточнення будь-якої інформації, яку не бачили на власні очі журналісти, факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід ретельно перевірити.

3.5. Особливо ретельно слід перевіряти: повідомлення про лихо з людськими жертвами, кількість жертв, постраждалими і зниклими безвісти у частині їхньої кількості, повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи пропалих безвісти, імена, прізвища і особові назви, цифри, особливо, коли вони є принциповою частиною новини, виключні поняття, тобто усе, що починається зі слів "уперше", "востаннє", "безпрецедентно", "найбільший", "найменший", та т.п.

3.6. Особові імена і назви ретельно перевіряються у довідниках, словниках, базах даних, у картах чи атласах.

3.7. Цитування:

3.7.1. Висловлювання мають відтворюватися якомога точніше.

3.7.2. Пряме посилання на джерело висловлювання обов'язкове вже в першому або другому реченні телеведучого.

3.7.3. Цитуючи висловлювання, не зафіксовані безпосередньо журналістами, посилання і на першоджерело, і на джерело інформації є обов'язковим.

3.8. Джерела інформації:

3.8.1. На джерела інформації слід посилатися чітко і недвозначно.

3.8.2. Журналіст має право не розкривати своїх джерел інформації. Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли вона є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним щодо характеру інформації, телекомпанія переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім'я було оприлюднене.

3.8.3. Посилатися на анонімні джерела можна лише тоді, коли повідомляється про факти чи події, але не можна цього робити, повідомляючи про коментарі чи думки.

3.8.4. Джерела інформації, зокрема інформації агенцій, інтернет-видань, інших ЗМІ, мають бути чітко зазначені.

3.8.5. Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється як їхня офіційна позиція. Ця інформація оприлюднюється із обов'язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність.

3.9. Основною формою подачі новин є т.зв."перевернута піраміда"(найважливіші факти йдуть на початку повідомлення).

3.10. При підготовці до трансляції інтерв'ю журналіст має перевірити точність цитат та контексту, прискіпливо перевірити точність цитат з інших джерел, узгодити текст з об'єктом інтерв'ю з метою авторизації.

3.11. Узгоджуючи текст із особою, яка дала коментар, журналіст надає респондентові тільки його цитати, а не цілий текст.

3.12. Збалансованість інформації:

3.12.1. Збалансованість інформації передбачає висвітлення всіх точок зору. Це є необхідним  мінімумом. Бажаною є наявність точки зору "золотого свідка", незаангажованого експерта. Збалансована подача інформації - це не лише викладення позицій всіх сторін конфлікту чи всіх точок зору на неоднозначне питання, але, якщо це необхідно, і аргументація цих позицій сторонами.

3.12.2. Якщо якась із сторін конфлікту відмовляється від коментаря, про це, заздалегідь попередивши респондента, слід вказати у матеріалі із зазначенням точної причини відмови.

3.13. Відстороненість:

3.13.1. В інформаційних повідомленнях журналіст не коментує факти, про які він інформує глядача.

3.13.2. При доборі експертів для коментування тих чи інших подій та явищ журналіст докладає максимум зусиль, аби переконатися у його незаангажованості.

                                                           

                                  4. РЕКЛАМА

4.1. Адміністрація та рекламний відділ не мають права втручатися у роботу журналістів, репортерів та інших працівників, що зайняті у підготовці новин. Дотримання журналістських стандартів є пріоритетним.

 

                                   5. ЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ЖУРНАЛІСТА ТРК СФЕРА-ТВ

5.1. Журналісти дотримуються "Етичного кодексу українського журналіста", етичні засади журналіста узгоджуються з "Кодексом...", відповідають духові "Мюнхенської декларації обов'язків і прав журналіста" а саме:

5.1.1. Право на інформацію, свободу висловлювань і критику є одним з основних прав людини.

5.1.2. Відповідальність журналістів перед суспільством первинна порівняно з будь-якою іншою, зокрема, стосовно своїх роботодавців та органів державної влади.

5.1.3. Журналіст несе відповідальність перед своєю глядацькою аудиторією та перед громадською думкою загалом.

5.1.4. Журналіст несе відповідальність перед своїми джерелами інформації та особами, про яких він говорить.

5.1.5. Журналіст несе відповідальність перед своїми колегами по телекомпанії.

5.1.6. Журналіст несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Вважає неприпустимим озвучування висловлювань, які можна охарактеризувати як ксенофобські та антисемітські.

5.3. Уникає висловлювань, які можуть ставити під сумнів рівність всіх людей від народження, незалежно від національності, віросповідання, раси, громадянства, статі.

5.4. Уникає висловлювань, які можуть бути образливими щодо людей іншої національності, віросповідання, раси, сексуальної орієнтації, а також людей з особливими потребами.

5.5. Акцентує рівноправність чоловіків і жінок у політичній, громадській, інтелектуальній, діловій сферах. Двозначні висловлювання щодо статі є неприпустимими.

5.6. Журналіст ТРК "Сфера-ТВ зобов'язаний:

5.6.1. Шанувати істину, з огляду на право суспільства її знати, попри будь-які можливі наслідки для нього самого.

5.6.2. Захищати свободу інформації, коментаря та критики.

5.6.3. Оголошувати лише ту інформацію. походження якої відоме, чи, в протилежному випадку, супроводжувати її необхідними поясненнями.

5.6.4. Зберігати професійну таємницю та не розголошувати джерело відомостей, одержаних конфіденційно.

5.6.5. Ніколи не поєднувати професію журналіста зі справою рекламіста чи пропагандиста; не приймати жодних прямих чи непрямих вказівок від рекламодавців.

5.6.6. Протистояти будь-якому тискові та приймати редакційні директиви тільки відповідальних представників телекомпанії - редактора, керівника свого відділу.

5.6.7. Забороняється плагіат, наклеп, необгрунтовані звинувачення, приховування інформації, отримування будь-якого зиску від публікації. 

5.7. Журналіст має право:

5.7.1. Обстоювати своє право на вільний доступ до всіх інформаційних джерел та право вільного розслідування всіх фактів, які стосуються суспільного життя. Таємниця державних та приватних справ, у цьому разі, може бути протиставлена журналістам тільки як виняток і на підставі чітко висловлених мотивів.

5.7.2. Відкидати будь-яке підпорядкування, що суперечить засадам редакційної політики телекомпанії.

5.7.3. Журналіст не може бути примушений виконувати свої професійні дії або висловлювати думку, коли це суперечить його переконанням чи засадам редакційної політики.

 

Схожі статті